Virsikirja vuodelta 1984. Kuvan lähde on seurakuntalainen.fi.

Virsikirja vuodelta 1984. Kuvan lähde on seurakuntalainen.fi.

Virsien sanoittaja Niilo Rauhala

Eino Tienari          14.2.2021

Johdanto

Niilo Rauhala on osallistunut asiantuntijajäsenenä Raamatun käännöskomiteaan ja ev.-lut. kirkon virsikirjakomiteaan. Hän on ollut jäsenenä myös Suomen kirkon käsikirjakomiteassa valmisteltaessa Jumalanpalvelusten ja Kirkollisten toimitusten kirjaa.

Hänen runoistaan kerrotaan tämän kirjoituksen aikaisemmassa osassa. Tällä kertaa en ottanut musiikkivideoita mukaan, sillä haluan lukijoiden keskittyvän näiden virsien sanoitukseen.

Niilo Rauhalan virsirunoja

Franz Mikael Franzenin konfirmaatiovirren ensimmäinen suomennos vuonna 1824, on Bengt Jakob Ignatiuksen. Virsikirjakomitean puheenjohtaja Elias Lönnrot suomensi sen uudelleen ja se tuli virreksi vuoden 1886 virsikirjaan. Myös vuoden 1938 virsikirjaan sama virsi tuli hieman korjatussa muodossa. Niilo Rauhala suomensi sen uudelleen vuonna 1984 numerolla 234. Sen säveltäjä on saksalainen Felix Mendelssohn (1809-1847).

Virsi 234:

1.

Jeesus, saavun kutsustasi /alttarille luoksesi,

valmista nyt sanallasi / tähän hetkeen sieluni.

Ystäväni vertaa vailla, / kirkasta nyt itsesi.

Lahjoillasi autuailla / anna siunauksesi.

2.

Ota vastaan elämäni, / puhdista se armolla.

Tahdon olla lähelläsi, / Hengelläsi johdata.

Kun jo kaitsit lapsuudessa, / ole turva nuoruuden,

oman tieni auetessa / varjelusta tarvitsen.

3.

Jeesus, anna armon koittaa, / milloin eksyn tieltäsi.

Viettelykset anna voittaa, / muistaa kärsimystäsi.

Auta, että ymmärtäisin, / miksi menit kuolemaan,

sinua vain ylistäisin / enkä sankareita maan.

4.

Tahdon kuulla kutsuasi: / ”Lapsi, luokseni nyt jää.

Kuolin sinun puolestasi, / parempaa ei ystävää.”

Kiitos, että voimakseni / annat Pyhän Henkesi.

Seuraan kanssa omiesi / sinua vain, Herrani.

Uuteen virsikirjaan haluttiin virsi, joka korostaisi elämän ainutkertaista arvoa. Jumalan luomistyö, rakkaus ja laupeus kantavat elämää jo sen alkuhetkistä asti. Tehtävä annettiin Niilo Rauhalalle. Virren sävel on saksalaisen Meclhior Vulpiuksen (1560-1615). Sama sävel on useissa muissakin virsikirjan virsissä.

Virsi 395:

1.

Jo ennen syntymääni, / kun uinuin toivona,

myös minut lapseksesi / jo tunsit, Jumala.

2.

Näin laupeuden syli / minua ympäröi,

kun olit lähempänä / kuin äidin sydän löi.

3.

Jo idussani sykki / elämä ihmeineen.

Loit täyden tarkoituksen / sen hetkeen jokaiseen.

4.

Sinulta oikeuden / sain tähän elämään

ja kotiin, isänmaahan / ja omaan tehtävään.

5.

Kuin kirkas aamutähti / iloitsee taivaalla,

saan valtakunnassasi / vapaana iloita.

6.

Talleta, Isä taivaan, / haltuusi päiväni.

Laupeutesi syli / on turva tielläni.

Hengellinen laulu ”Sua kohti, Herrani”, jonka on englanniksi kirjoittanut Sarah E. Adams (1805-1848) ja säveltänyt Lowell Mason, on otettu vuoden 1986 virsikirjaan. Niilo Rauhalan kirjoittama uusi suomennos on virsikirjan virsi 396 (Sen vieressä oikealla puolella on vanhempi Aune Krohnin sanoitus /Siionin Kantele). Jos säe on muuttunut, on sen kohdalla u-kirjain.

Virsi 396 ja sen sanojen vertailu:

Käyn kohti sinua,                     Sua kohti, Herrani,         u

oi Herrani,                                 sua kohti aina,                u

tietäni viitoittaa                        mua vaikka ahdistaa     u

pyhä ristisi.                               luokses risti vain,           u

Virteni matkalla                       Kuitenkin laulunain         u

soi täynnä toivoa.                    soi täällä matkallain:      u

Käyn aina, Herrani,                  Sua kohti, Herrani,           u

kohti sinua.                               sua kohti ain.                   u

2.

Kun päivä pilvinen                   Kun päivä pilvinen

tien pimentää,                          tien synkentää,                u

kun synkkä, raskas yö            kun tumma, raskas yö     u

usein yllättää,                          usein yllättää,

niin katseen kaipaavan          niin katseen kaipaavan

taivaalle kohotan.                   taivaalle kohotan.

Käyn aina, Herrani,                  Sua kohti, Herrani,           u

kohti sinua.                               sua kohti vain.                 u

3.

Suo, että näkisin                      Suo, että näkisin

tien taivaaseen,                        tien taivaaseen,

vaikka se peittyisi                    vaikka se peittyisi

vaivaan, murheeseen.             vaivaan murheeseen.

Lohduta sanalla,                      Lohduta sanalla,

uskoa vahvista.                        uskoa vahvista.

Käyn aina, Herrani,                  Sua kohti, Herrani,          u

kohti sinua.                              sua kohti vain.                 u

4.

Kun taival päättynyt               Kun taival päättynyt

on päällä maan,                      on päällä maan,

käyn luokse Jeesuksen         käy luokse Jeesuksen

riemuun ihanaan.                   riemuun ihanaan.

Ei tuska yltää voi,                   Ei tuska yltää voi,

kirkkaana laulu soi.               kirkkaana laulu soi

Käyn aina, Herrani,                sun luonas, Herrani,          u

kohti sinua.                             sun luonas ain.                  u

Nuorten virsi 507 (Herra lahjanasi) on Niilo Rauhalan sanoitus. Se on valittu virsikirjan lisäksi myös Suomen Rauhanyhdistyksen ”Siionin laulut”-kokoelmaan, mutta eri sävelellä. Sen on virsikirjaan säveltänyt uudelleen Tuomo Nikkola (s. 1947) Oulun konservatorion kirkkomusiikin lehtorina. Hän oli saanut sitä ennen kirkon sävellyspalkinnon vuonna 1983.

Virsi 507:

1.

Herra, lahjanasi sain / nuoren elämäni.

Pidä joka askel vain / kiinni kädestäni.

Toivo loistaa kirkkaana / elämäni tiellä,

kun vain sinä, Jumala, / itse ohjaat siellä.

2.

Niin kuin tuuli lakaisee / lehdet pitkin maata,

moni meistä pakenee, / iloita ei saata,

kun on mieli toivoton / eikä ole määrää.

Valheen henki armoton / johtaa tietä väärää.

3.

Kiitos, Isä, että saan / kasvaa hoidossasi.

Suljet suojaan rakkaimpaan / seurakunnassasi.

Turvan, jota tarvitsen, / minullekin annat,

päästät alta syntien, / sanallasi kannat.

4.

Tarkoituksen elämään / sinä, Jeesus, näytät,

annat selvän määränpään, / tehtäviisi käytät.

Siunaa, Jeesus, toiveeni, / opintoni, työni.

Sulje sinä rauhaasi / päiväni ja yöni.

5.

Siunaa voimat nuoruuden, / lahjat antamasi,

rakkaus myös sydämen / hoida valollasi.

Auta aina luottamaan, / että parhaakseni

ohjaat päivän kerrallaan, / hoidat nuoruuteni.

Seuraava uusi virsi 604 (Oi Herrani, kun matkani) kuuluu virsikirjan osastoon ”Kuolema ja iankaikkisuus”. Se on Niilo Rauhalan kirjoittama. Sen säveltäjä on Jouko Linjama (s. 1934). Niilo Rauhala oli tarkoittanut sen laulettavaksi J. S. Bachin Jouluoratorioon sisältyvän koraalin (”Seid froh dieweil”, nro 35) sävelmään. Virsikirjakomitea halusi sille kutenkin uuden kotimaisen säveltäjän ja kääntyi siksi Linjaman puoleen.

Virsi 604:

1.

Oi Herrani,

kun matkani käy kuolemaan,

niin murtuu ruohon lailla hauras maja.

Vaan kauttasi myös voiton saan,

kun elämäni olet, Vapahtaja.

2.

Nyt turvana

myös minulla on rakkaus,

kun, Jeesus, ristinpuuhun synnit kannoit.

Ja voimana on kirkkaus,

kun pääsiäisen valon nähdä annoit.

3.

Siis kiittää saan,

kun päällä maan jo kuolema

on nielty, Jeesus, sinun voitossasi.

Tien autuaan käyn uskossa,

kun armo kantaa valtakunnassasi.

4.

On kallio

ja aurinko nyt nimesi,

myös kuoleman se Golgatalla kesti.

On siinä jo autuuteni,

ja osani on siinä ikuisesti.

Yhteenveto Niilo Rauhalan kirjoittamista virsistä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan virsistä on Niilo Rauhalan sanoittamia seuraavat joko kokonaan tai yhden uuden säkeistön verran:

33 Kun kansa yössä vaeltaa / 88 Lensi maahan enkeli (4. säkeistö)

234 Jeesus, saavun kutsustasi

248 Jeesus, joka lempeänä / 249 Pois kirkas suvi kulkee

263 Vuorella Kristus kirkastui (3. säkeistö) / 395 Jo ennen syntymääni

396 Käyn kohti sinua / 466 Oi Herra, kaiken luoja

468 Syliisi hellään sulje / 470 Kirkkaat riemun äänet soivat

473 Kaikki katsovat sinua, Herra (2. säkeistö) / 476 Kun päivä laskee Emmauksessa

479 Sinussa, Kristus, luotiin kerran / 507 Herra, lahjanasi sain

528 Luoksemme päivät menneet / 576 Maa hohtaa lumivaipassansa

582 Jos maatamme ei rakenna (7. säkeistö) / 604 Oi Herrani, kun matkani

Näiden lisäksi hän on kirjoittanut virsikirjan laajennusosaan seuraavat tekstit kokonaan: 721, 723, 727, 728, 729, 731, 735, 739, 751, 753, 806, 816, 825, 830 ja 835. Seuraaviin hän kirjoittanut yhden uuden säkeistön: 832, 838, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ja 851.

Virsikirjoja ja hengellisiä laulukirjoja

Hengellinen laulukirja, nuottipainos (1991, 2011), Aikamedia

Hengellisen laulukirjan lisäosa: Laulun aika (2008), Aikamedia

Laula, kaikki maa (1991), jonka sisällöstä kolmannes on aikaisemmasta ”Hengellisiä lauluja ja virsiä” -kokoelmasta, Suomen Lähetysseura

Laula kansa Jumalan (2016), Siionin laulujen tekijöitä ja taustoja, SRK

Kirkkovirsikirja (2016), Kirjapaja

Seurakunta laulaa (2001), Kirjatoimi

Siionin laulut (2016), Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys

Siionin virret, nuottipainos (2017), Herättäjä-yhdistys

Valoristi: virsikirja lisävihkolla (2018), Pipliaseura

Vapaavuori, Hannu: Virsilaulu ja heräävä kansallinen kulttuuri-identiteetti (1997), historiaa, Suomen Kirkkohistoriallinen Seura

Virsi ja laulu Suomessa (2014), tutkimus, Unigrafia

Virsikirjan lisävihko (2017), Kirjapaja

Virsikirja ja hengellisiä lauluja (2011), Esikoislestadiolaiset

Virsivartti: Tietoa, tunnelmaa ja sanomaa virsistä (2018), Aurinko Kustannus

Kirjoitukseni lähdekirjat

Enwald, Liisa ja Hökkä, Tuula: Virren virtaa, veisattu runo ennen ja nyt (2010), historiaa, Kansanvalistusseura

Koraalikirja, osat I, II ja III (1987, 2004), virsien säestyskirja, Otava

Väinölä Tauno: Virsikirjamme virret (2009), historiaa, Kirjapaja  

Jaa tämä sivu